Min disputation före Waterloo, alltså ABBA:s dagen efter.