Gänget bakom första IVF-barnet: Lars Nilsson, Torbjörn Hillensjö, Anita Sjögren, Lars Hamberger, Matts Wikland, PeO Janson.