I september 1982 den lilla Maria i egen hög person