18. Min Skolgång

Har inte så mycket från klass 1 i Borås

Gick i Gustav Adolfsskolan, kläddes i skolmössa. Har inga bilder därifrån, tyvärr.

Resten ägde rum i Göteborg hösten 1953 - våren 1964

Andra klass i Nordhemsskolan 1953-54